Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet. - Slogan

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:30 utgång
8:30 utgång
8:30 utgång
8:30 utgång
8:30 utgång
Utevistelse
Utevistelse
Utevistelse
Utevistelse
Utevistelse
Planerad verksamhet
utflykt
Liten matsäck
Planerad verksamhet
Planerad 
verksamhet
Planerad verksamhet
10:30 Sångsamling
10:45 Samling
10:45 Samling
10:45 Samling
 10:45 Samling

11:15 Lunch

11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:45 Sagostund
11:45 Sagostund
11:45 Sagostund
11:45 Sagostund
11:45 Sagostund
13:15 Skapande
13:15 Skapande
13:15 Skapande
13:15 Skapande
13:15 Skapande
14:00 Mellis
14:00 Mellis
14:00 Mellis
14:00 Mellis
14:00 Mellis
15:00 utelek inne eller ute
15:00 Fri lek inne eller ute
15:00 fri lek inne eller ute
15:00 fri lek inne eller ute
  15:00 fri lek inne eller ute
Site Builder drivs av  Vistaprint