Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet. - Slogan

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
9:15 Ute lek
9:15 Ute lek
9:15 Ute lek
9:15 Ute lek
9:15 Ute Lek
10:30 Sångsamling
10:45 Samling
10:15 Skapande
10:45 Samling
Utflykt
10:45 Samling
11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:15 Lunch
11:15 Lunch
12:00 Vila
12:00 Vila
12:00 Vila
12:00 Vila
12:00 Vila
14:00 Mellanmål
14:00 Mellanmål
14:00 Mellanmål
14:00 Mellanmål
14:00 Mellanmål
15:00 Fri lek ute/inne
15:00 Fri lek ute/inne
15:00 Fri lek ute/inne
15:00 Fri lek ute/inne
 15:00 Fri lek ute/inne 

Site Builder drivs av  Vistaprint