top of page

Klagomålshantering   

Vid inkommet klagomål från förälder tar pedagogen emot klagomålet och går sedan vidare genom att informera förskolechefen 

Förskolechefen utreder händelsen, talar med berörd personal och återkopplar sedan till föräldern. 

Är sedan händelsen utredd och klar dokumenteras detta och vi ändrar rutiner om vi behöver det.

Om föräldern fortfarande känner sig oroligt och inte är nöjd tar vi gemensamt möte med förskolechef och berörd personal för att gå till grunden med problemet.

Förskolechef Annica Wahl 070-6599114, annica@enensforskola.se

bottom of page