top of page

Städrutiner Enens förskola

Dagligen

· Dammsugning och sopning av golvytor

· Toaletter skuras.

· Papperskorgar töms

· Alla pedagoger har egna ansvarsområdet för städning av förskolan.

Veckovis

· Dammsugning och våttorkning av alla golvytor.

· Alla fria ytor dammas och torkas

· Toaletter och handfat skuras

· Papperskorgar töms

· Möbler som inte sitter fast flyttas och städas inunder

· Vi tvättar alla lakan och örngott

Månadsvis

· Dammsugning och våttorkning av alla golvytor

· Alla fria ytor dammas och torkas

· Toaletter och handfat skuras

· Papperskorgar töms

· Möbler som sitter fast lossas för att kunna städas inunder.(per kvartal)

· Vi rensar och städar alla ytor och väggar.

· Vi dammsuger all ventilation.

· Entré mattor byts ut varje månad.

Allergirond utförs på förskolan där vi går igenom städrutiner och vilka rutiner som gäller vid olika allergier och hur vi förebygger

Rökning

· Rökning får inte ske inom förskolans område

· Rökare ska använda andra ytterkläder när de röker än dem de har när de vistas med barnen.

· Rökare ska tvätta händerna efter rökning.

Dofter

· Vi använder inte starka dofter på förskolan

· Pedagogerna får inte använda starka parfymer med hänsyn till barnen.

Pälsdjur

· Pedagoger som har egna pälsdjur har alltid rena kläder när de kommer till förskolan och att de undviker att kela och klappa sina djur innan de kommer till förskolan.

· Barn som har egna pälsdjur uppmanas att alltid ha rena kläder när de kommer till förskolan och att de undviker att kela och klappa sina djur innan de kommer till förskolan.

Matallergi

· Alla pedagoger har fått information angående alla barns matallergier samt cateringfirman.

· Inga nötter får medtas eller serveras på förskolan.

Allergirond utför en gång per år i riktlinje med Astma och Allergi förbundet.

Vi har även tillsyn varje år från Miljö- och hälsa på Täby kommun angående våra städrutiner på förskolan.

Vi går igenom vad som gäller med varje ny anställd, annars går vi igenom rutinerna två gånger per år gemensamt.

Vi åtgärdar problem direkt vid upptäckt. Vi målar om och renoverar vid behov.

bottom of page